Header Ads

Supermodel tertinggi didunia Amazon Eve

Amazon Eve merupakan supermodel tertinggi didunia dengan ketinggian 6`8" bersamaaan dengan 203.2cm.Model ini telah menjadi tajuk utama di27 buat negara seluruh dunia dan pernah dipaparkan disuratkhabar,majalah,laman web dan media social. 

~mRuSeZ~

No comments

Komen atau kutukan sendiri tanggung tau
INGAT!!!
AKTA 588, AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998

Powered by Blogger.